Skolernes motionsdag

2401 km løb eleverne fra Bistrupskolen til Skolernes motionsdag. Afstanden svar til en tur fra Bistrupskolen til Schweiz og tilbage igen.

Adgang til ForældreIntra, PersonaleIntra og ElevIntra

Forældre, elever og personale vil fortsat have adgang til Intra, indtil Aula går i luften i uge 43.

Aula

Fra den 14. oktober har elever og forældre adgang til Aula.

Nyhedsbrev 2 - 2019/2020

KÆRE FORÆLDRE OG ELEVER


Så er vi allerede i oktober måned og efterårsferien nærmer sig. Rigtig god ferie til alle.

Skolemad

Kære elever og forældre. Det er pr. 23/9 igen muligt at bestille skolemad. Vi starter med en 3-måneders prøveperiode.

Ny skolestruktur i høring

Børne- og Skoleudvalget har på sit møde den 12. juni drøftet et forslag om ændring af skolestrukturen i Rudersdal Kommune.