Adgang til ForældreIntra

Som forældre vil du fortsat have adgang til ForældreIntra, indtil Aula går i luften i uge 43.

Nyhedsbrev #2 2019

TAK FOR I ÅR

Nu banker en dejlig lang sommerferie på døren. De første kufferter er ved at blive pakket.

Skolemælk 2019/2020

Skolemælk i det kommende skoleår? Hos os, kan du sætte mælken på pause, hvis dit barn holder ferie uden for skolernes ferier og skifte til en anden mælketype, hvis du har behov for det.

Ny skolestruktur i høring

Børne- og Skoleudvalget har på sit møde den 12. juni drøftet et forslag om ændring af skolestrukturen i Rudersdal Kommune.

Udkast til politisk aftale vedr. Skolestruktur - juni 2019

Børne- og Skoleudvalget har på sit seneste møde den 12. juni 2019 indgået en politisk aftale samt en økonomisk aftale om en ny skolestruktur.

Økonimiaftale - Skolestruktur Rudersdal 2019

Et enigt Børne- og Skoleudvalg har i dag besluttet at sende et forslag for ny skolestruktur i Rudersdal i høring.