Adgang til ForældreIntra

Som forældre vil du fortsat have adgang til ForældreIntra, indtil Aula går i luften i uge 43.

Borgermøde vedr. ny skolestruktur på Bistrupskolen & Toftevangskolen.

Rudersdal Kommune inviterer til møde om den foreslåede sammenlægning af Bistrupskolen og Toftevangskolen. Mødet afholdes tirsdag den 27. august 2019 kl. 19.30 – 21.30 på Birkerød Gymnasium

Skolemælk 2019/2020

Skolemælk i det kommende skoleår? Hos os, kan du sætte mælken på pause, hvis dit barn holder ferie uden for skolernes ferier og skifte til en anden mælketype, hvis du har behov for det.

Nyhedsbrev #2 2019

TAK FOR I ÅR

Nu banker en dejlig lang sommerferie på døren. De første kufferter er ved at blive pakket.

Ny skolestruktur i høring

Børne- og Skoleudvalget har på sit møde den 12. juni drøftet et forslag om ændring af skolestrukturen i Rudersdal Kommune.

Antimobbestrategi

Bistrupskolen - Står sammen mod mobning.

HVAD ER MOBNING?

Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhol