MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Guided Reading

Guided Reading

På Bistrupskolen arbejder vi med Guided Reading i indskolingen. Vi læser dagligt fra mandag til fredag (20 minutter) i grupper af 4-7 elever og 1 underviser.

Guided Reading er en differentieret og struktureret læseindsats, Der er udviklet i New Zealand og USA. Den er grundstenen i mange engelsksprogede landes læseundervisning.

Børnene læser i ens bøger, nøje udvalgt, til at støtte deres læseudvikling i hver gruppe. Undervisningen målrettes individuelt således at det enkelte barn styrkes til selvstændig problemløsning. Der arbejdes målrettet med forskellige læsestrategier.

Barnets progression følges tæt, for bedre at kunne justerer de individuelle læringsmål. Herved højnes læselysten og motivationen for læsning og læring optimeres.

Til Guided Reading konferencen i april 2019 filmede Rudersdal kommune.

Det er blevet til denne video: