MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Nyhedsbrev #2 2019

TAK FOR I ÅR

Nu banker en dejlig lang sommerferie på døren. De første kufferter er ved at blive pakket. På Bistrupskolen pakker vi sammen, rydder op på skrivebordene, flytter til nye klasselokaler, tømmer skabe og skuffer, så de næste kan komme til. Vi lukker skolen ned efter endnu et spændende skoleår med små som store forandringer

SKOLESTRUKTUR

På baggrund af faldende elevtal på skolerne i Rudersdal kommune har der i dette skoleår været nedsat et udvalg, der har arbejdet med fremtidens skole og fremtidens skolestruktur. Udvalget bestod af Børne– og skoleudvalget, bestyrelsesformændene, tre skoleledere, tre elever samt repræsentation fra Danmarks lærerforeningen og Bupl.

SKOLEMAD OPHØRER

Agnes skolemad har desværre opsagt samarbejde med Bistrupskolen på grund af for få bestillinger. Det vil derfor ikke længere være muligt at bestille skolemad hos Agnes.

KORTERE SKOLEUGE

Folketinget vedtog den 02.05.2019 L226 ”forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen”. Med vedtagelsen af loven nedsættes det pligtige timetal for 0..-3. kl. fra de nuværende årlige 1200 timer til 1110 timer. Endvidere åbnes der mulighed for at skolerne kan ansøge Kommunalbestyrelsen om reduktion af den understøttende undervisning på 4.-9 klassetrin med op til 80 timer årligt.

Læs om dette og meget andet i pdf'en Nyhedsbrev #2

Tilføj dokumenter
nyhedsbrev 2 2019.pdf Shape Created with Sketch.