MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Sådan arbejder vi

Synlig Læring  - Alle elever skal lære at lære mere.

Bistrupskolens overordnede mål i arbejdet med Synlig Læring og udvikling af undervisningen er at gøre mere af dét, vi ved har en effekt i forhold til elevernes læring, og mindre af dét, som ikke har en effekt.

 

Vores mål for eleverne på Bistrupskolen er at alle elever:

1. har tillid til egne evner, lyst til at lære mere og tør fejle

2. oplever at de vokser og kan noget i dag, som de ikke kunne i går

3. oplever at indgå i et lærende fællesskab, og lærer med og af hinanden

4. har metoder til at lære mere

5. bliver udfordret på eget niveau

6. oplever læring der i højere grad tager afsæt i egen passion

 

 

Synlig Læring er et samarbejdsprojekt på tværs af 3 kommuner: Rudersdal, Gentofte & Gladsaxe.

"Alle elever skal lære at lære mere" -et udviklingsforløb om at skabe en skole, hvor alle elever er sunde og i læring og i trivsel.