MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Skolens regler

Bistrupskolens fælles regler

-Vi passer på vores skole og hinanden

Det er vigtigt, at vi alle sammen hjælper hinanden med at have en god dag på skolen, og at alle overholder skolens fælles regler. Det allervigtigste er dog, at vi taler pænt til hinanden, hjælper hinanden, og er gode kammerater.

 

Frikvarter - inde Elever fra 0.-6. klasse må ikke være indendørs i pauserne - medmindre klassens lærer er tilstede. Elever fra 7.-9. klasse må gerne være inde i pauserne. Indendørs er det ikke tilladt at spille bold, løbe m.v.
Frikvarter - ude Af hensyn til skolens tilsynspligt er det er ikke tilladt at opholde sig på skolens nordside i skoletiden. Eleverne må ikke opholde sig på den anden side af gangbroen og bag ved Nordstjernen ud mod Nordvanggårdsvej. Der må ikke cykles i frikvartererne. Ved brug af løbehjul, skateboards og rulleskøjter er det forældrenes ansvar at sørge for beskyttelsesudstyr. I klosterhaven må der ikke spilles fodbold eller klatres i pergolaen. Der må spilles med læderfodbolde i boldburet og på boldbanen. På boldbanen må der spilles fodbold fra påske til efterårsferien.
Gårdvagter Gårdvagter skal have gule veste på, så eleverne kan se, hvem der er gårdvagter.
Spisefrikvarter 0. – 6.klasse spiser med deres lærer. 7. – 9. klasse spiser i klassen uden lærer.
Hvem må forlade skolen?

7. - 9. klasse må forlade skolen i skoletiden.

4. – 6. klasse må forlade klubben, hvis det er aftalt med forældrene.

Sne Sneboldkastning/sneboldskamp må kun finde sted på boldbanen, og der skal tages hensyn til hinanden – alle skal synes, at det er sjovt. Indskolingen må kaste med sne i klosterhaven.
Mobiltelefoner, tablets, kameraer og andet elektronisk udstyr Børnene må gerne bruge mobiltelefoner og tablets, hvis de bruges fornuftigt. Lærere og pædagoger bestemmer, om mobiltelefoner og tablets bruges fornuftigt. Mobiltelefoner og tablets må ikke forstyrre fritids- eller undervisningsaktiviteter. 0. og 1. klasses børn må ikke tage billeder af hinanden eller blive fotograferet af andre. 2.- 9. klasses børn må gerne, hvis man fået lov til at tage billedet.
Cykler Cykler skal parkeres i eller ved cykelstativerne.

Vi tager hensyn til hinanden

Vedtaget i Skolebestyrelsen september 2013