MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Skolestart

Mini-SFO

I Rudersdal Kommune overgår man fra børnehave til SFO den 1. maj, det år man skal starte i skole. Fra skoleår 2015/16 startede vi samarbejde med Hestkøb-områdets institutioner. Dette projekt starter allerede fra 1. marts af i børnehaverne.

Læs mere om dette her: Overgang fra børnehaven

På Bistrupskolen kalder vi denne første tid for Mini-SFO.

Vores målsætning med Mini-SFO'en er at skabe en god overgang for børnene imellem dagtilbud og skole. Dette gøres ved, at vi skaber en synlig sammenhæng i rutiner og aktiviteter imellem børnehaven, SFO og børnehaveklassen.

Desuden lægges særligt vægt på, at børnene skal starte i trygge rammer. Her starter man sammen med de andre, der snart skal starte i børnehaveklasse. Børnene bliver inddelt i mindre grupper a 10-12 børn, som hver tilknyttes en fast kontaktperson. Disse medarbejdere vil også efterfølgende være dem, der følger børnene i børnehaveklasse og alm. SFO.

Der gives mere information om starten både på informationsmødet for nye børns forældre i november/december og ved skriftlig orientering til alle indskrevne børn.

Indskrivning 2020/2021