MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Overgang fra børnehaven

Samarbejdskalender vedr. overgangen mellem dagtilbud og skole.

Aftalen er indgået imellem områdeinstitution Hestkøb og Bistrupskolen

Dato / periode Beskrivelse Deltagere Ansvar
Marts/april /maj/juni Samarbejdsprojekt Projektbeskrivelse er udarbejdet. I marts arbejder Abildgården, Fredsholm og Bistrup have sammen om projektet, I april er en del af projektet på Bistrupskolen, SFO pædagoger deltager 2 dage om ugen. I maj og juni fortsætter projektet i SFO. I maj deltager pædagoger fra Bistrup have, Fredsholm og Abildgården 2 dage om ugen Skolestartere i børnehaverne med deres pædagoger og SFO pædagoger SFO leder/de daglige ledere af Bistrup have, Abildgården og Fredsholm
Marts Område Hestkøb samler deres kommende skolebørn til et fælles naturprojekt i Bistrup Hus. Der arbejdes i grupper ud fra de skoler børnene skal gå på Skolestartere i børnehaverne med deres pædagoger Personale fra SFO/Skole er velkomne til at komme på besøg Områdeleder/daglig leder/naturvejleder
1. april Deadline for afsluttende forældresamtaler i børnehaver og fremsendelse af samtaleskemaer til skolen. Børnehavepædagoger Daglig leder af Børnehusene
Marts

Overleveringsmøder, hvor børnehaverne giver en overlevering af:

  • Børnenes trivsel og relationer
  • Børnegruppen som helhed og hvilke metoder og projekter, der er arbejdet med
  • Skolen giver en tilbagemelding vedr. sidste års børnegrupper
Børnehavepædagoger/daglig leder SFO og indskolingsledere. Bistrupskolens ledelse
  Besøgsdag på Bistrupskolen for forældre Alle indskrevne skolebørns forældre inviteres til at besøge børnehaveklasser og SFO   Bistrupskolens ledelse
April Overleveringsmøder vedr. børn med særlige behov

Børnehaver SFO og indskolingsledere

PPR/forebyggelse og rådgivning

PPR
1. maj Skolestart    
August Evaluering og planlægning af næste års samarbejdskalender. Skoleledelse Områdeledelse og daglig leder af Pilegården Områdeler/skoleledelse
SensommerEfterår Bistrupskolen besøger børnehaverne til deres forældremøder, for at fortælle om kommende Mini-SFO Bistrup Have, Fredsholm, Abildgården og Bistrupskolen Bistrupskolens ledelse og lederne af børnehusene

Fra børnehave til skolestart