MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Antimobbestrategi

Bistrupskolen - Står sammen mod mobning.

HVAD ER MOBNING?

Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen) bliver udstødt fra fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det handler om onde mønstre – ikke onde børn. Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling. For at undgå mobning skal vi opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

Trivsel og læring er hinandens forudsætninger, og på Bistrupskolen arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et sted, hvor alle børn og voksne er glade for at være og har gensidig respekt. Vi ønsker at skabe sammenhold og udvikle sociale kompetencer både hos klasser, grupper og individer. Vi ønsker et mobbefrit miljø og arbejder derfor løbende med børnenes trivsel, personalets kompetenceudvikling og et forpligtende skole-hjemsamarbejde. Vi anser det forebyggende arbejde som en løbende proces i hverdagen, som skal minimere indgribende indsatser, når mobningen allerede er opstået.

Læs mere i pdf'en Antimobbestrategi 2018

Dokumenter
Antimobbestrategi Shape Created with Sketch.