MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Kontakt og åbningstid

SFO/SFK er Bistrupskolens tilbud til børn fra 0.-5. klasse efter skoletidens afslutning.

Efter skoletid går børnene i SFO eller klub (SFK). Her arbejdes der værkstedsbaseret med forskellige tilbud jf. vores mål- og indholdsbeskrivelser. Fokus er på leg,  børnenes trivsel og de sociale fællesskaber, og derfor tilrettelægges også undertiden særlige forløb for enkelte børnegrupper. I 0.-3. årgang har hver klasse en kontaktperson og for 4.-5. årgang en årgangs kontaktperson. Denne medarbejder har også opgaver i undervisningstiden, for at understøtte helheden i børnenes skoledag.

 

Cafe Nordstjernen:

Nordvanggårdsvej 17B

3460 Birkerød

Tlf. 4611 4729

SFO/SFK leder:

Katrine Tange

Tlf. 4611 4737

tang@rudersdal.dk

SFO koordinator:

Anne Voigt

Tlf. 4611 4745

anvo@rudersdal.dk

SFK koordinator:

Christina Ekberg

Tlf. 7268 4747

chekb@rudersdal.dk


Åbningstider

Nordstjernen SFO:

Mandag til torsdag fra kl. 7.00-8.00 og 14.00-17.00.
Fredag fra kl. 7.00 - 8.00 og 14.00-16.30
I skoleferier er der åbent for SFO-børn hele dagen mellem 7.00 og 17.00 (fredage til 16.30).

Nordstjernen SFK:

Mandag til Onsdag fra kl. 14.00-17.45
Torsdage er der aftenklub kl. 14.00-20.00

Fredag kl. 14.00-16.30

I skoleferier er der åbent for SFK-børn hver dag mellem 9.00-16.00.


Faste lukkedage:

Begge afdelinger holder lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, og i perioden fra 24. december til og med 31. december.
SFK (for 4.-6. klasse) holder lukket i hele skolens påskeferie.
I sommerferien tilbydes sommerklub i samarbejde med Birkerød Skole. Dette foregår i to uger, hvor vi en ene uge er på Birkerød skole og Birkerød skole er hos os den anden uge.

Der er dog altid personale med fra vores skole, så børnene er sammen med voksne de kender.