MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Klassedannelse mm.

Det overordnede mål med klassedannelsen er, at skabe de bedste forudsætninger for klasserne både i relation til læring og trivsel. Hensynet til helheden prioriteres højt. Skolen anvender derfor følgende principper:

  • Klasserne har en så lige kønsfordeling som muligt.
  • Klasserne har så vidt muligt samme klassestørrelse.
  • Større grupper af børn fra samme børnehave fordeles mellem klasserne.
  • Der tages hensyn til børn med særlige behov.
  • Forældre har mulighed for at give udtryk for specifikke ønsker. Der tages dog kun hensyn til disse, i det omfang ønskerne ikke strider mod ovenstående principper.