MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Lejrskoler

Det er vigtigt, at eleverne får oplevelser uden for skolens fysiske rammer. Derfor skal eleverne mindst 2 gange i deres skoleforløb kunne deltage i lejrskole af mindst 3 dags varighed.

Lejrskoler er væsentlige elementer i elevernes samlede skolegang, og det er obligatorisk for eleverne at deltage i dem.

Lejrskoler skal holdes i Danmark eller på Møllegården i Sverige.

I forbindelse med en lejrskole kan der opkræves et beløb svarende til 85,- kr. pr dag (2013). Lejrskoler inden for Danmarks grænser skal kunne afholdes uden yderligere udgifter for forældrene.

Indirekte forældrebetaling f.eks. via klassekasser må ikke være en forudsætning for gennemførelse af en lejrskole.

Oprettes der opsparingsordninger i forbindelse med lejrskoler gælder følgende:

  • At indbetaling til klassekasser er helt frivillig,

  • At indbetalingens størrelse aftales med forældrene,

  • At klassekassen ikke må have karakter af en opsparingsordning,

  • At opsparingen kommer samtlige elever til gode, uanset den enkeltes indbetalinger,

  • At retningslinjerne for opsparingen anvendelse er aftalt med forældrene.