MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Sammenlægning af klasser

Det overordnede mål med klassedannelsen er, at skabe de bedste forudsætninger for klasserne både i relation til læring og til trivsel. Forældre, elever og lærere inddrages og informeres tidligst muligt i sammenlægningsprocessen.

Skolen anvender følgende principper:

 • Når forældre og elever orienteres om klassesammenlægning, får de samtidig en overordnet beskrivelse og tidsplan for processen
 • Skole afholder forældremøde i forbindelse med offentliggørelsen af klassesammenlægningen
 • Klasserne dannes ligeværdigt ved at eleverne fra alle klasserne blandes
 • Hensynet til helheden prioriteres højest. Der dannes klasser, der har de bedste forudsætninger for læring og trivsel
 • Der tages hensyn til børn med særlige behov
 • Elevrelationer på årgangen
 • Elev/lærer relationer
 • Faglig balance i klasserne
 • At klasserne har en ligelig kønsfordeling
 • At klasserne så vidt muligt har samme klassestørrelse
 • Det kan ikke forventes, at lærerbesætningen indgår som en del af sammenlægningen
 • Elevønsker
 • Det kan ikke forventes, at store grupper af elever kan fortsætte sammen i de nye klasser
 • Skolen tager stilling til, hvilke forløb eleverne kan deltage i, for at give en god overgang til de nye klasser. Forældre opfordres til at gøre det samme.
 • Det forventes af forældre, at de udviser forståelse og opbakning til sammenlægningen.
 • Det forventes, at forældre medvirker til konstruktiv løsning af eventuelle konflikter og dilemmaer.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen februar 2012