MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Fagfordeling og dannelse af årgangsteam

Det overordnede princip for fagfordelingen og dannelse af årgangsteam, bygger på en helhedsvurdering af, hvad der tjener den enkelte elevs læring. Fagfordelingen tager udgangspunkt i faglig og pædagogisk kontinuitet for eleverne.

  • Klassernes faglige og pædagogiske kontinuitet tilstræbes ved at klassens primærlærere ikke skiftes på samme tid
     
  • Alle lærere med normalundervisning er primært tilknyttet enten afdeling 1 (0.-5. kl.) eller afdeling 2 (6.-9.kl.) og et årgangsteam
     
  • Lærernes arbejdsglæde og kompetencer.
     

Vedtaget i skolebestyrelsen 28/4-2014