MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Vikardækning

Vikardækning Formålet med vikardækningen er følgende:

  • Faglig læring
  • Fysisk aktivitet

- Vikaren skal så vidt muligt gennemføre undervisningen efter anvisning fra den faste lærer.

- Undervisningen skal så vidt muligt være relevant i forhold til det fag der vikarieres i. Hvis dette ikke kan lade      sig gøre, kan vikaren undervise i et andet fag med relevant indhold.

- Undervisningen/aktiviteten skal tage hensyn til elevernes alderstrin.

- Undervisningen bør så vidt muligt varetages af læreruddannet personale.

0. - 4. klasse: Timerne vikarbesættes altid. 0.-3. årgang vikardækkes ikke, hvis der er en anden primærvoksen i klassen.

4-. - 6. klasse: Timerne vikardækkes, hvor det overhovedet er muligt. Vikardækning kan i sjældne tilfælde bestå af tilsyn med eleverne, hvor der i forvejen er instrueret om, hvilken aktivitet, der skal foregå. I sjældne tilfælde kan eleverne sendes i SFK i ydertimer, såfremt SFK har åbent og mulighed for at modtage eleverne tidligere.

7. - 9. klasse: Timerne vikarbesættes, hvor det er muligt, og hvor det skønnes at have faglig værdi. Desuden kan eleverne instrueres i at arbejde alene. Aflysning kan i sjældne tilfælde finde sted. Timer indenfor ressourceområdet (inklusionstimer, dansk som andetsprog, boosthold mm.), samt dobbeltlærertimer vikarbesættes kun ved særlige omstændigheder f.eks. ved længere sygefravær. Hvis vikardækning af 0. – 4. klasse, og til dels 5. -6. klasse, ikke kan ske ved hjælp af de eksisterende vikarer, anvendes personale, som allerede er i skema efter følgende muligheder. Mulighederne er sideordnede, og den bedst mulige løsning i forhold til den specifikke klasse anvendes:

Lærere, der er frigjort i forbindelse med elevers fravær - ekskursioner, lejrskoler mv.

  • Dobbeltlærertimer.
  • "Nabo-lærer" tilsyn.
  • Tilsyn af bibliotekspersonale.
  • Ressourcetimer
  • Lærere der har forberedelsestid indenfor fikstiden

 

Revideret i skolebestyrelsen oktober 2017