MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Skolepsykolog

Om PPR - pædagogisk psykologisk rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings mål er:
•    At arbejde i overensstemmelse med den vedtagne børnepolitik i Rudersdal Kommune
•    At medvirke til sikring af tilstrækkelige udviklingsbetingelser for børn og unge
•    At arbejde tværfagligt og helhedsorienteret
•    At tilbyde individuel rådgivning om hensigtsmæssige undervisningstilbud

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning kan tilbyde:
•    Rådgivning til forældre, børn, unge samt til pædagoger og lærere

Henvendelse kan ske gennem sundhedsplejerske, daginstitution og skole men også direkte. Der er ansat psykologer, konsulenter, tale-hørelærere, fysioterapeuter, ene - hjemmeundervisningslærere, specialpædagoger i PPR. Psykologer og tale-hørelærere er tilknyttet institutioner og skoler.

Årsag til henvendelse kan være:
•    Udviklingsvanskeligheder
•    Skoleproblemer af faglig eller trivselsmæssig karakter
•    Usikkerhed i forbindelse med barnets eller den unges udvikling
•    Spørgsmål i forbindelse med opdragelse
•    Psykiske problemer
•    Sociale/adfærdsmæssige vanskeligheder i eller udenfor hjemmet
•    Vanskeligheder af tale-, sprog-eller høremæssig karakter
•    Motoriske vanskeligheder

PPR´s tilbud kan omfatte:
•    Pædagogisk/psykologisk udredning af faglige eller trivselsmæssige vanskeligheder
•    Samtaler
•    Behandlingsforløb af kortere karakter
•    Vejledning om/henvisning til andre behandlingsmuligheder/specialundervisningsforanstaltninger 
•    Individuel rådgivning til skolegangens sidste år og overgangen til uddannelse for elever med særlige behov
•    Hurtig hjælp til unge som har forsøgt at tage deres liv se www.livsmod.dk 
•    Anonym rådgivende samtale

Samarbejde og indflydelse:
•    PPR er et selvstændigt rådgivningstilbud placeret i Børn og Unge. Kontakten til andre instanser finder aldrig sted uden forudgående aftale.