MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Sundhedsplejerske

Skolesundhedstjenesten

Sundhedsplejerskerne hedder Dorte Fischer og Kristine Aagaard og er som regel på skolen torsdag og onsdag/fredag.

Dorte kan træffes på telefon nr. 7268 4055 og Kristine på 7268 4064

Skolesundhedstjenesten varetages af sundhedsplejersken og den kommunalt ansatte læge. Der arbejdes med en opfattelse af sundhed, der omfatter såvel et godt helbred som en god trivsel. 


I kontakten med eleverne sættes sundhed på dagsordenen i samtalen med den enkelte elev og ved sundhedspædagogiske tiltag i klasserne. 


Formålet er at bidrage til, at eleverne bliver bevidste om de valg de træffer i forhold til egen sundhed. Emnerne tager udgangspunkt i det, der er aktuelt for den enkelte elev i forhold til alder og aktuel livssituation. Emnerne omhandler f.eks.: kost, søvn, motion, fritidsinteresser, forhold til kammerater, forældre og søskende, pubertet, rygning, alkohol, rusmidler, seksualitet og kærester.  
Undersøgelsen omfatter højde og vægt, mens synet undersøges i 0. og 6. klasse og hørelsen i 0. og 8. klasse.

Hvornår undersøges mit barn?

Dit barn har kontakt til sundhedsplejersken mindst fem gange i skoleforløbet.   


Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen tilbyder undersøgelse af dit barn i 9. klasse og har mulighed for at foretage ekstra undersøgelser, hvis du, dit barn, sundhedsplejersken eller skolen skønner, der er behov for det. Tine Keiser-Nielsen træffes efter aftale og via e-mail: tkn@rudersdal.dk

Alle elever inviteres skriftligt til undersøgelse og sundhedssamtale. Som forældre underskriver du invitationen som samtykke til, at dit barn undersøges. 
  
Du er altid velkommen til at henvende dig til skolens sundhedsplejerske.

Eller kigge på dette link Skolesundhedstjenesten