MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Udkast til politisk aftale vedr. Skolestruktur - juni 2019

Udkast til politisk aftale om ny skolestruktur.

 

Børne- og Skoleudvalget foreslår at lægge otte skoler sammen til fire, og at udvide skoledistriktet omkring Skovlyskolen. Det drejer sig om sammenlægning af skoledistrikter og skoler for:

  • Høsterkøb – Sjælsø
  • Bistrup – Toftevang
  • Ny Holte – Dronninggård
  • Vangebo – Nærum

Dette forslag er nu sendt i offentlig høring. Samtidig har de fem politiske partier bag forslaget indgået en økonomisk aftale, der skal være med til at sikre størst mulig tryghed omkring skolernes fremtidige økonomi, så skolerne kan fortsætte deres positive udvikling med et nært og individuelt skoletilbud.

Læs mere i PDF'en neden for

Tilføj dokumenter