MENU
Aula_close Layer 1
Logo

PLF'er på Bistrupskolen

Professionelle læringsfællesskaber

På Bistrupskolen arbejder vi i professionelle læringsfællesskaber og teams.
Det hjælper os med at sætte endnu mere fokus på elevernes læring og trivsel, samt give elever & lærere gode muligheder og vilkår for at arbejde på tværs af årgangene.

Vores PLF'er er opdelt således:

PLF 01: 0. & 1. Årgang

PLF 23: 2. & 3. Årgang

PLF 45: 4. & 5. Årgang

PLF 67: 6. & 7. Årgang

PLF 89: 8. & 9. Årgang

I starten af skoleåret vil der afholdes fælles forældremøder i PLF'erne, hvor alle fire klasser starter fælles i Festsalen.