MENU
Aula_close Layer 1
Logo

UU-Vejleder

UU-vejledning på Bistrupskolen

Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af UU-Sjælsø og foregår i samarbejde mellem skolens ledelse, lærere og UU-vejlederen. Vejledningen ydes lokalt på skolen.

UU-vejleder Dan Lübbers har kontor oppe ved 9. kl. årgangen og træffes på skolen om onsdagen. Træffes desuden alle hverdage på mobil 7268 4472 eller via mail: dan@uu-sjaelsoe.dk

Vejledning i 7. - 9. klasse

UU-vejlederens vejledning af eleverne foregår som

 • Kollektiv vejledning for alle

 • Gruppevejledning

 • Individuel vejledning

UU-vejlederen indgår i arbejdet med:

 • Obligatoriske introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse (5 dage)

 • Uddannelse og Job Erhvervspraktik i 9. klasse

 • Brobygning til ungdomsuddannelser i 9. klasse

 • UU-Sjælsøs uddannelsesaften, Uddannelsesmesse, forældrearrangementer

 • Uddannelsesplan og studievalgsportfolio Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat

 • Overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

 • Gæstelærerbesøg, virksomhedsbesøg

 • Information om vejledningsportaler som fx evejledning.dk, www.ug.dk og uu-sjælsø.dk

 

På baggrund af skolens oplysninger om elevens karakterer samt personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger vurderer UU-vejlederen elevens uddannelsesparathed i 8. og 9. klasse. Skolen informerer skriftligt om den første parathedsvurderings resultat.

Nærmere herom vil blive oplyst via ForældreIntra.

Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU-Sjælsø – er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25. år.

Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal

Vilhelm la Cours Vej 9

3460 Birkerød

+45 7268 4450

adm@uu-sjaelsoe.dk